Työkokemustani

Esittelyä ja työkokemusta:

Olen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja takana on ammatillista kokemusta 37 vuoden ajalta. Vahva osaamiseni on 12 vuoden työkokemus yliopistollisen sairaalan HUSin pikkulapsipsykiatriassa. Viimeiset 19 vuotta olen työskennelleyt varhaiskasvatuksen parissa ja saman aikaisesti olen toiminut perhetyöryhmässä. Minulla on vahvaa osaamista vanhemman ja lapsen vuorovaikutussuhteesta ja vanhemmuuden tukemisesta.

Olen myös toiminut varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana ja tehnyt kotiin vietävää vanhemmuden tukea ja vuorovaikutuksen arviointia. Olen myös vetänyt erilaisia vanhempien vertaisryhmiä sekä erilaisia lasten terapeuttisia ryhmiä. 

Olen myös ohjannut Mielenterveysseurassa vaikeasti haavoittuneiden lasten ryhmiä, joissa jompi kumpi vanhemmista oli tehnyt itsemurhan. Lasten syöpäosastolta olen saanut ymmärryksen miten lapsi ja perhe selviää toivottomissakin tilanteissa ja miten kohdata lapsen vakava sairaus ja jopa kuolema.  

Työkokemukseni lisäksi olen kouluttautunut erilaisiin yksilö- ja ryhmätyöskentelyn menetelmiin. Työssäni lasten psykiatrialla olen kohdannut erittäin vaikeasti psyykkisesti oireilevia lapsia ja heidän vanhempiaan. Olen auttanut vanhempia selviämään vaikeissakin vuorovaikutuksen haasteissa. Tarjoan ymmärrystä, kuuntelua ja ohjaustakin parhaalla sinulle sopivalla tavalla. Älä jää yksin! 

Muista työkokemuksistani ja koulutuksistani olen kertonut blogini esittelyssä 

https://www.erkkaope.fi