Ota yhteyttä!

Kiintymyssuhde

Mitä kiintymyssuhteella tarkoitetaan? Lapsen kehitys edellyttää kiintymyksen syntymistä. Kiintymysjärjestelmä on biologiaan perustuva ja on kehittynyt alun perin varmistamaan ihmisen elonjäämisen Lapsi kiintyy niihin aikuisiin, jotka pitävät hänestä huolta. Kiintymyksellä viitataan tunnesiteeseen, joka muodostuu lapsen ja sen henkilön välille, jota lapsi pitää turvallisempana 

 Kiintyminen on siis elinehto hengissä säilymisellemme.Kiintymyssuhde lapsen ja vanhempien välillä syntyy ensimmäisen ikävuoden aikana. Hyvän varhaisen vuorovaikutuksen avulla lapselle kehittyy kuva itsestä merkityksellisenä ja arvokkaana ihmisenä. Hyvä varhainen vuorovaikutus on lämpimiä ilmeitä, lasta myötäileviä liikkeitä, eloisaa, lämmintä äänensävyä ja syvää tunneyhteyttä. Tämä alun sanaton yhteys vanhemman ja lapsen välillä on aivojen kehittymiselle ehdottoman tärkeää ja jopa ratkaisevaa lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Lapselle on elintärkeää kokea, että joku on tullut samalle aaltopituudelle ja joku on tavoittanut, joku ymmärtää. 

Katso blogistani lisää. https://www.erkkaope.fi/452877730

Tarvitsetko apua miten miten vanhempana tukea lapsen kiintymyssuhdetta.  Ota yhteyttä marjut.stubbe@gmail.com