Ota yhteyttä!

Aktiivinen kuuntelu


Miten olla paremmin läsnä toiselle ja miten saada toinen kokemaan tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tunne, että toinen tulee samalle aaltopituudelle oman itsen kanssa on yksi tärkeimmistä mielihyvää tuottavista elementeistä kanssakäymisessä. Tässä muutamia vinkkejä miten voit vahvistaa aktiivista kuuntelutaitoasi!


• Ylläpidä katsekontaktia
• Salli toisen lopettaa puhuminen ennen kuin
reagoit
• Älä keskeytä kysymyksillä, kritiikillä tai neuvoilla
• Kuuntele sisältöä ja tunnetta
• Kun puhuja lopettaa ilmaise kiinnostus
kommentoimalla tai kysymällä kysymyksiä.
Rohkaise puhujaa jatkamaan
• Pohtikaa ja tarkistakaa puhujan huolenaiheet ja
tunteet. Näe ongelma toisen näkökulmasta
• Anna puhujan ymmärtää, että hänen
näkökulmansa kelpaa. Pohdi miltä puhujasta
tuntuu 


Muista myös reflektiivisuus ja tunteisiin vastaavalla intensiteetillä eläytyminen:

• Kommunikoi emotionaalisesti: kasvojen ilme,
eleet, asento, äänensävy ja sanat
• Vastaa toisen ihmisen tunteen vitaliteettiin
• Ole aidosti empaattinen. Ymmärrä toisen
ihmisen kokemus ja viestitä se hänelle
• Hyväksy toisen kokema tunne. Tämä ei
tarkoita huonon käytöksen hyväksymistä -
"tämän täytyy olla rankkaa sinulle"
• Kun lapsi todella tuntee tulevansa
ymmärretyksi, hän on valmiimpi miettimään
kanssasi, mikä olisi parempi tapa ilmaista
kiukun tunteita