Ota yhteyttä!

Bowlby ja poika Richard Bowlby

Kiintymyssuhdeteoria

Miten teoria syntyi? Kiintymyssuhdeteoria on teoria, joka on monen hoitomenetelmän ja toimintatavan pohjana Suomessa ja muualla maailmassa. Teorian isä John Bowlby (1907-1990) on kehittänyt tämän ihmissuhdeteorian alun perin ja hänen työtänsä ovat jatkaneet monet muut tutkijat ja kliinikot myöhemmissä vaiheissa. Bowlby sai herätyksen työskennellessään sopeutumattomille pojille tarkoitetussa hoitokodissa. Tällöin hän vakuuttui, että varhaisilla erokokemuksilla oli yhteys antisosiaaliseen käytökseen ja muihinkin psyykkisiin ongelmiin. Tästä lähti hänen tieteellinen uransa liikkeelle. Mary Ainsworthista tuli hänen tutkimusassistenttinsa, joka jatkoi Bowlbyn työtä analysoimalla myöhemmin äidin ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Hän etsi erilaisia vuorovaikutusmalleja, joista sitten lähti kiintymyssuhteen tutkiminen eteenpäin (Bowlby,R. 2004)

John Bowlbyn poika Richard Bowlby muistelee isäänsä

John Bowlbyn syntymän kunniaksi pidetyssä Tampereen seminaarissa vuonna 2007 hänen poikansa Richard Bowlby kertoi mielenkiintoisia yksityiskohtia isänsä lapsuudesta. John Bowlby syntyi 26.2.1907 suurperheeseensä neljäntenä lapsena. Hänen isänsä oli menestyvä kirurgi, joka asui vaimonsa ja kuuden lapsensa kanssa Lontoossa. Perheen lapsilla oli lastenhoitaja nimeltään Minnie, joka vastasi lasten päivittäisestä hoidosta. Lapset näkivät isäänsä harvoin, vain sunnuntaisin ja äitiäkin vain yhden tunnin ajan päivässä ja näinä vierailuaikoinakin lapset menivät yhdessä tapaamiseen, joten yksilöllistä aikaa ei lapsille tarjottu. Richard kertoo, että isänsä rakasti Minnie hoitajaa, joka sitten yllättäen lähti perheestä, kun John oli 4- vuotias.

Hoitajan lähtö jätti syvät haavat hänen isäänsä, josta toipuminen vei useita vuosia. Tästä traumasta ja eroamisen tuskastaan John Bowlby kertoi lapsilleen myöhemmin. Hän oli myös varma, että ensimmäisen neljän vuoden Minnie hoitajan hyvä hoiva oli pelastanut hänet niin, että hän pystyi aikuisena käsittelemään 12 kokemaansa eroa helpommin. Richard Bowlby uskoi, että isänsä kiinnostus lasten erokokemuksiin syntyi hänen oman taustansa pohjalta.

Mitä sitten Richard Bowlbyn mielestä kiintymys syvimmällään on? Richard Bowlby puhui paljon toisen kokemukseen mukaan menemisestä ja sen vaikutuksesta kiintymyksen syventymiseen. Hän kuvasi esimerkin uimaan opettelusta. Aikoinaan Richardin uimaopettaja hänen lapsuudessaan opetti hänet uimaan altaan reunalta - kaukaa ja etäisesti, minkä vuoksi Richard ei oikein oppinut koskaan pitämään uimisesta. Kun taas nykyään, hän kuvasi uimaopettajien menevän lasten mukaan uima-altaaseen koskettaen ja leikittäen lapsia ja lapset oppivat erinomaisesti uimaan. Kongreettisella esimerkillään hän halusi osoittaa, että terapeutit/kasvattajat menemällä rohkeasti "veteen", toisen kokemukseen emotionaalisesti, he jakavat toisen tunteet syvemmin. Esimerkki on minusta kuvaava, joka tukee omaa ajatteluani blogissani, että kokemalla yhdessä, vaikuttumalla toisen kokemuksesta sanoilla, sanattomasti, päästään toista lähelle.

Bowlby kertoi myös muita esimerkkejä yhdessä jaetusta kokemuksesta, kuten lapsiterapeutti Bryan Bostin (Oklahoma) työskentelystä traumaattisten adoptiolasten kanssa. Bost terapeuttina hyödynsi omaa vaikeaa menneisyyttään työskentelyssään näiden lasten parissa auttamalla perheitä niin, että hän meni kolmeksi päiväksi asumaan perheen luokse saaden näin syvemmän käsityksen perheen tilanteesta. Kokemalla perheen tunteet, Post uskoi parhaiten auttavansa heitä. Myöhemmin Bryan Bost kertoi Bowlbylle, että kiintymysteoria oli auttanut häntä selvittämään omaa todella traagista lapsuuttaan adoptiolapsena ja näin auttanut häntä ymmärtämään syvästi vaurioituneitten lasten tunteita ja käyttäytymistä, joka taas mahdollisti hänen erittäin onnistuneen työuransa adoptiolasten perheiden parissa (Bowlby,R. 2007, luentomateriaali).

Olin hyvin vaikuttunut Richard Bowlbyn vierailusta Suomessa ja siksi halusin tuoda kunnioittamani John Bowlbyn jälkeläisen Richard Bowlbyn ainutkertaisia muistoja teille lukijoille, lisätäkseni ymmärrystänne tämän teorian mahdollisuudesta auttaa teitä työssänne lasten ja vanhempien parissa.