Ota yhteyttä!

Laajempi työkokemukseni

Esittelyä ja työkokemustani:

Olen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja takana on ammatillista kokemusta 39 vuoden ajalta. Vahva osaamiseni on 12 vuoden työkokemus yliopistollisen sairaalan HUSin pikkulapsipsykiatriassa. Työkokemukseni lisäksi olen kouluttautunut erilaisiin yksilö- ja ryhmätyöskentelyn menetelmiin. Työssäni lasten psykiatrialla olen kohdannut erittäin vaikeasti psyykkisesti oireilevia lapsia ja heidän vanhempiaan.

Psykiatriseen tutkimusotteeseen kuului jalkautuminen lapsen kehitysympäristöihin kuten päiväkoteihin ja kouluihin. On erittäin tärkeää tutkia lapsen kasvuympäristöä, saada tietoa lapsen toiminnasta ja kokemuksesta hänelle luonnollisissa ympäristöissä. On tärkeää myös tukea heitä, jotka päivittäin työskentelevät lasten ja perheiden parissa.

Olen myös toiminut varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajana ja tehnyt kotiin vietävää vanhemmuden tukea ja vuorovaikutuksen arviointia. Olen myös vetänyt erilaisia vanhempien vertaisryhmiä sekä erilaisia lasten terapeuttisia ryhmiä omien ryhmäterapiaopintojeni pohjalta.

Minulla on Care-index (vanhempi-lapsi suhteen arviointimenetelmä) sekä WMCI (Working Model of Child Interview) koulutukset. WMCI on vanhemman mielikuva haastattelu, jossa tarkoituksena on auttaa ymmärtämään niitä vanhempien mielikuvia, jotka ohjaavat heidän vuorovaikutuskäyttäytymistään lapsensa kanssa. Myös vuorovaikutuksen arvioinnissa käytetty MIM- havainnointityökalu (Marschack Interaction Method) on tuttu minulle.

Eräs erityisryhmä, jonka parissa olen myös työskennellyt sekä ammatillisesti että myös siviilihenkilönä ovat keskoslapset. Kiintymyksen vahvistaminen on tärkeää ennen aikaisesti syntyneiden lasten ja vanhempien välillä.

Keskoslapsilla ei ole fyysistä suojaa eli ei mitään keinoa suojautua niiltä kivuliailta kokemuksilta, joita pienten keskosten tehohoito tarkoittaa. Myöhemmissä kehitysvaiheissa tämä saattaa näkyä myös lasten vuorovaikutussuhteissa. Esim. keskosvauvojen kykyä fokusoida tarkkaavaisuuttaan jo ihan alkuvaiheessa voidaan erilaisin menetelmin vahvistaa. Tässä meidän perheemme keskostarina, joka julkaistiin maailman keskospäivänä syksyllä 2021. 

https://www.erkkaope.fi/451209305

Toinen ryhmä, jonka parissa olen työskennellyt lasten psykiatrialla ovat adoptio- ja sijoitetut lapset perheineen. Tällöin tutkittiiin kiintymyssuhteen laatua ja tulosten pohjalta suunniteltiin erilaisia kiintymystä vahvistavia hoitojaksoja.

Olen myös ohjannut Mielenterveysseurassa vaikeasti haavoittuneiden lasten ryhmiä, joissa jompi kumpi lapsen vanhemmista oli tehnyt itsemurhan. Lasten syöpäosastolta olen saanut ymmärryksen miten lapsi ja perhe selviää toivottomissakin tilanteissa ja miten kohdata lapsen vakava sairaus ja jopa kuolema. Mitä tarkoittaa, kun ei ole sanoja lohduttaa. On vain mahdollisuus olla lähellä, koskettaa ja olla läsnä.

Päihdepuolen kokemukseni olen saanut Järvenpään sosiaalisairaalasta, perheosastolta. Päihdevanhempien lasten kokemukset ja elämä on tuttua siltä ajalta. "Lasinen lapsuus" on liian monen lapsen elämää.

Viimeiset 19 vuotta olen toiminut kunnan varhaiskasvatuksen parissa ja siinä yhteydessä monialaisessa perhetyöryhmässä, jossa eri ammattilaisten kanssa työparina teimme kotikäyntejä. Yhteisen "kielen" ja tilannekuvan löytäminen eri ammattilaisten kanssa on auttanut myös itseä ymmärtämään perheen kokonaistilannetta paremmin. Olen ollut myös kunnan Lapset puheeksi -kouluttajana.

Olen kiinnostunut työskentelemään vanhemman ja lapsen suhteessa vuorovaikutusleikin (Theraplay-metodi) keinoin sekä DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) työskentelyn kautta. Etänä on mahdollisuus myös tukea lapsen ja vanhemman herkkää vuorovaikutusta. Kysy ohjauksesta tai konsultoinnista lisää.  

BOF (Barnorienterad familjeterapi) terapiatekniikkaa olen soveltanut varhaiskasvatuksessa lasten ryhmätyöskentelyssä. Siitä voit lukea enemmän otsikon Terapeuttinen leikki alla.

https://www.erkkaope.fi/445772700

Blogiini Kiintymyskasvatus alle mahtuu hyvin monenlaista vuosien varrelta kerättyä työkokemusta mutta myös kokemusta vanhempana olemisesta. Tietoa on sekä vanhemmille että varhaiskasvatuksen ammattilaisille, myös ala-asteikäisten lasten opettajille ja muille ammattiryhmille.